Yapı Holding

Yatırım Alanlarımız

Not: Enerji, Sağlık, Maden ve Dış Ticaret gibi gelişime açık alanlar grubumuzun stratejik ve finansal iş birliği kapsamına girmektedir. Bu konuda farklı iş ortakları ve finansal çözüm ortakları ile görüşmeler sürdürülmektedir. Bu alanlarda yeni fırsatlara ve yeni iş ortaklıklarına yönelik açılımlarımız söz konusudur.